Hvordan kan du gjøre ditt hus til en bedre investering?

Her på pengebloggen så snakker jeg ofte om investeringer og ikke minst ting du kan gjøre i hverdagen for å få bedre råd til investeringer. En vertikal av dette som jeg ikke har snakket om så mye er hva du kan gjøre av investeringer i huset som kan gi deg en langsiktig besparelse over tid. Det finnes veldig mange forskjellige tiltak man kan gjøre og veldig mange hevder at investeringen er lønnsom.

Varmepumpe

For noen år siden så var dette en «hype». Alle kunne spare masse penger ved å investere i en varmepumpe, men regnestykket har slått noen sprekker. Det er ikke fordi at en varmepumpe ikke lønner seg, men ofte så blir den brukt til å kjøle ned huset om sommeren. Da går besparelsen av en varmepumpe omtrent bort og ikke minst så mister man hele kroneverdien.

Det finnes flere forskjellige typer varmepumper og det er gjerne de mest kostbare som gir mest gevinst. Utfordringen her er ofte at prisen for å en varmpumpe med jordvarme eller lignende er veldig kostbar.

I tillegg så har det kommet mange forskjellige aktører på markedet. Man må derfor velge riktig varmepumpe og ikke minst riktig montør. Dette kan være helt utslagsgivende for om din investering gir avkastning eller ikke. Hvis du er usikker her så finnes det en egen seksjon på Forbrukerrådet sin nettside her.

Solcellepaneler

Dette er noe som først har kommet som en storm i Norge og stadig flere velger å installere solcellepaneler på sine hus. Solcellepaneler til hus er en investering som ikke kommer med noe fasitsvar på om den er god eller ikke. Hvis du vurderer å investere i et solcelleanlegg til ditt hus så er du nødt til å vurdere om det er riktig basert på hvor i landet huset ditt ligger, hvor mye sol du har og hvordan takvinkel du har.

Det er overraskende hvor mange norske hus som faktisk kan gi en positiv avkastning på solcellepaneler. Hvis du ønsker å vite om det vil være lønnsomt med solcellepaneler på ditt hus så kan du bruke en kalkulator på nett som forteller deg noe om hvilken produksjon du kan forvente.

Det tar gjerne mellom 8-15 år før et solcelleanlegg har betalt seg ned i strøm, men det er med dagens priser på strøm. Selv om 2020 så langt har gitt rekord billig strøm så er det forventet en økning i prisen på strøm i årene fremover. Høye strømpriser vil gjøre at ditt solcelleanlegg vil kunne betale seg ned mye raskere enn tallene det opereres med nå som baserer seg på dagens strømpriser.

Dersom man investerer i solcellepanel så vil man kunne støtte fra Enova på helt opptil 27000,-. Dette får du betalt tilbake når du kan vise til at solcelleanlegget er ferdig montert og koblet på strømnettet.

Finnes det noen andre investeringer som du mener vi burde nevne?

Jeg har sett etter flere tiltak som kan gi inntekter og avkastning over tid uten å ha funnet dem. Du må gjerne gi meg tips om det finnes flere tiltak som du mener jeg burde omtalt her.